"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle
poprzez wdrożenie systemu ewidencji
i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania"

Witamy

Witamy na stronach portalu e-kedzierzynkozle.pl. Zadaniem portalu jest prezentowanie informacji o mieście użytecznych dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla oraz osób odwiedzających miasto, a także dla firm działających lub planujących podjęcie działalności na terenie miasta. Poza tym portal umożliwia mieszkańcom zgłaszanie konkretnych sytuacji zauważonych w mieście, a wymagających interwencji urzędników, zaś firmom daje możliwość dopisania się do bazy firm i zarządzania swoim profilem, udostępnia także platformę umożliwiającą nawiązanie współpracy biznesowej. Głównym kanałem informacyjnym są interaktywne mapy.  

Portal Społecznościowy - interaktywna mapa miasta z ulicami, adresami, budynkami, działkami, obiektami użyteczności publicznej oraz innymi obiektami z zakresu administracji, komunikacji, turystyki, środowiska i bezpieczeństwa, z wyszukiwarką i możliwością wykonywania wydruków. Za pośrednictwem mapy użytkownik, po zalogowaniu się, ma możliwość zgłoszenia i zaznaczenia na mapie zauważonych problemów, jak np. nieświecąca latarnia czy dziura w jezdni. 

Portal Inwestycyjno-Biznesowy - strona z niezbędnymi informacjami dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, także dla firm szukających miejsca do inwestowania. Trzon strony stanowi interaktywna mapa z ulicami, adresami, działkami, budynkami, planem zagospodarowania przestrzennego, zaznaczonymi terenami pod inwestycje, z wyszukiwarką i możliwością drukowania. Mapa zawiera również bazę firm (z możliwością dodawania i edycji danych) oraz giełdę kooperacyjną, dającą możliwość dodawania ogłoszeń o sprzedaży i wynajmie nieruchomości oraz o poszukiwaniu pracowników lub pracy.

Portal Kryzysowy - strona z informacjami z zakresu zarządzania kryzysowego, prezentująca komunikaty i ostrzeżenia oraz inne ważne informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Również tutaj użytkownik ma dostęp do interaktywnej mapy, na której prezentowane są między innymi obiekty związane z bezpieczeństwem (jak np. policja czy straż pożarna). Na mapie użytkownicy mogą również obejrzeć tereny powodzi historycznych, a także obszary zagrożone zalaniem przy określonym stanie Odry.

Portal Edukacyjny - na tej stronie umieszczono niezbędne informacje z zakresu korzystania z map i oferowanych funkcjonalności. Użytkownik ma do dyspozycji kursy umożliwiające przyswojenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do korzystania z możliwości portalu.

Z wszystkich informacji i standardowych funkcji udostępnianych przez portal e-kedzierzynkozle.pl użytkownicy mogą korzystać bez przeszkód i w sposób anonimowy. Jednoznacznej identyfikacji użytkownika wymagają jedynie funkcje dodatkowe, do których należy możliwość dokonywania zgłoszeń, edycji bazy firm oraz dodawania ogłoszeń w ramach giełdy kooperacyjnej. Aby skorzystać z tych możliwości trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP, umożliwiający zalogowanie się na portalu e-kedzierzynkozle.pl. Niezbędne informacje potrzebne do uzyskania profilu zaufanego znajdują się na Portalu Edukacyjnym (Kurs II - ePUAP).